RO’s Torvs håndtering af Coronavirus

Vi overholder alle myndighedernes retningslinjer, så du kan trygt handle hos os.

Vi har sørget for:

  • Skiltning ved indgange og på alle fællesarealer
  • Skiltning i alle butikker inkl. afstandsmarkering
  • Sprit ved alle indgange
  • Speak ift. Covid-19 restriktioner
  • Ekstra rengøring og ekstra vagter.

Vi følger kundetallene nøje, så vi ikke overstiger det antal personer, vi max har fået lov til at være i centret på én gang. Vi henstiller til, at vores kunder handler i ydertidspunkterne for at undgå, at for mange mennesker samles på det samme tidspunkt.

Vi skal stadig passe på hinanden:

  • Hold afstand
  • Hold til højre
  • Brug håndsprit,
  • Brug mundbind/visir*
  • Vask hænder

*Husk, at der kan være en god grund til, at en person ikke bærer mundbind, og at årsagen ikke altid er synlig.

Der skal ikke forelægges dokumentation, som fx en lægeerklæring, for at en person af den ene eller anden grund ikke kan anvende mundbind eller visir, og der er ikke et krav om dokumentation, hverken i kollektiv transport, på restauranter, butikker mv. Vi anbefaler, at personer der af ovenfor nævnte grunde ikke anvender mundbind eller visir, ikke bortvises eller bliver nægtet adgang. 
Tvivlen bør altid komme den enkelte til gode.

Tak fordi I alle hjælper til.

Til aktiviteter